ADAS BUS

  •  

Med ADAS BUS
är du ett säkert
steg före

Runt de fordon som arbetar inom kollektivtrafiken rör sig alltid många människor, och det ofta i komplicerade, täta trafikmiljöer. Här finns det mycket goda skäl att skapa bättre överblick för förarna och satsa på säkerheten.

ADAS BUS är en kombination av två starka säkerhetsprodukter: Här ingår Bra Visions ADAS-system, med dess avancerade övervakning och varningar för människor nära fordonet. Därtill ingår Bra Visions Sensorsystem, med Sidescan® som ytterligare förbättrar förarens överblick.

Bussar rör sig alltid i trafiktäta miljöer med många människor, där risken för påkörningsolyckor är stor. Med ADAS BUS får föraren överblick, tidiga varningar och är alltid ett steg före den mänskliga faktorn.

Vill du veta mer om teknologin hittar du information om ADAS här och mer om Sidescan® här.