4 November, 2016


Backalarm ska varna
inte irritera

Bra Visions backvarningssystem arbetar med vitt ljud
Avgränsat till den zon fordonet backar, Anpassar ljudnivån efter omgivande ljud