Kontakta oss

Bra Vision Scandinavia AB

Böksholmsvägen 9
SE-363 41 Braås

Tel: +46 474 – 553 50

Du kan även skicka e-post gällande supportärende direkt till support@bravision.se

Försäljning & marknad

Ordermottagning och
försäljning

Omran Taie
Tel +46 474 – 553 56
E-post

Ordermottagning
och avrop

Linnea Lind
Tel +46 474 – 553 59
E-post

Försäljning

Dan Hörberg
Tel: +46 474 – 553 53
E-post

Försäljning

Mats Carlsson
Tel: +46 474 – 553 52
E-post

Planering service & installationer

Kamilla Vernersson
Tel: +46 474 – 553 55
E-post

VD

Johan Malmström
Tel: +46 474 – 553 54
E-post

Projekt

Alexander Carlemar
Tel: +46 474 553 50

Försäljning
och inköp

Malin Karlsson
Tjänstledig

Installation & produktion

Produktion och transporter

Mattias Karlsson
Tel: +46 761 – 49 77 83

 

Installationer

Ronny Rosenbäck
Tel: +46 729 – 81 20 64

Installationer

Andreas Sander
Tel: +46 474 – 553 50

Installationer

Ted Davidsson
Tel: +46 474 – 553 50

Teknikstöd

Teknikstöd

Tobias Lundgren
Tel: +46 474 – 553 50
E-post

Teknikstöd

Christoffer Stråhlin
Tel: +46 474 – 553 50
E-post

Ekonomi

Ekonomi

Anna Ohlsson
Tel: +46 474 – 553 51
E-post
E-post leverantörsfakturor

 

Böksholmsvägen 9. 363 41 Braås
Telefon: +46 (0)474 – 553 50.
E-post: info@bravision.se