Backvarningssystem White Sound

White sound-alarm är de säkraste i världen för backande fordon.

Ändå orsakar de inte oljud och irriterande störningar: Det vita ljudet hörs klart och tydligt inom fordonets riskzon, även om du bär hörlurar eller hörselskydd. Utanför riskzonen dör ljudet snabbt bort – omgivningen slipper irriterande beep-ljud och gatumiljön blir tystare och trevligare.

I sortimentet ingår även ett alarm som anpassar sin volym till omgivande miljö.  Det betyder att ett fordon som backar i ett villaområde kommer att larma på en betydligt lägre volym  än inne i centrum vid rusningstid.

• Larmljudet är avgränsat till riskzonen

• Eliminerar onödigt och störande buller

• Avger ett direkt lokaliserbart ljud

• Förebygger kollisioner vid backning

• Förebygger skador på det egna fordonet

• Ger säkrare och enklare manövrering

• Utmärkt för nattleveranser

• Livstidsgaranti (fordonets livslängd)

Backvarningssystem (White sound)

Backvarning ska varna inte störa!
Bra Visions backalarm anpassar sig ljudmässigt och lägger sig strax över omgivande ljudnivå för att höras men inte störa. Systemen arbetar med sk vitt ljud vilket uppfattas tydligare av örat men samtidigt inte studsar som ett traditionellt tut-ljud. Ljudet och farans riktning blir lättare att lokalisera.

EGENSKAPER

EGENSKAPER

• Multifrekvent bredbandsljud
• Enkelt att lokalisera ljudet
• Ljud avgränsat till ”farliga zonen”
• Eliminerar onödigt ljudbuller
• Måttbild CC 76 mm
• Dimensioner
105x65x37mm (99597 & 99692)
105x65x32mm (99798 & 99691)

ELFÖRSÖRJNING

• Max 0,5 Ampere

HÅLLBARHET & STANDARD

• Vibrationstålig: 10G
• Driftstemperatur: -40° till +85°C
• CE godkänd
• EMC-godkänd: e
• SAE J994
• NAS/PIEK-godkänd för  nattleveranser

BBS-97 – Medium duty – 97 dB Artnr: 99597
BBS-92 – Medium duty – 92 dB Artnr: 99692
BBS-87 – Medium duty – 87 dB Artnr: 99798
BBS-82 – Medium duty – 82 dB Artnr: 99691

 

SJÄLVJUSTERANDE

EGENSKAPER

• Alarmet justeras automatiskt till 5-10dB över omgivande ljudnivå
• Multifrekvent bredbandsljud
• Enkelt att lokalisera ljudet
• Ljud avgränsat till ”farliga zonen”
• Eliminerar onödigt ljudbuller
• Måttbild CC 98-108 mm
• Dimensioner 127 x 76 x 65mm

ELFÖRSÖRJNING

• Max 1 Ampere

HÅLLBARHET & STANDARD

• Vibrationstålig: 10G
• Driftstemperatur: -40° till +85°C
• CE godkänd
• SAE J994
• NAS/PIEK-godkänd för nattleveranser

SA-BBS-97 – Självjusterande – medium duty – 77-97 dB  Artnr: 99797

EGENSKAPER

• Multifrekvent bredbandsljud
• Enkelt att lokalisera ljudet
• Ljud avgränsat till ”farliga zonen”
• Eliminerar onödigt ljudbuller
• Måttbild CC 153 mm
• Dimensioner 172 x 79 x 95mm

ELFÖRSÖRJNING

• Max 1 Ampere

HÅLLBARHET & STANDARD

• Vibrationstålig: 10G
• Driftstemperatur: -40° till +85°C
• CE godkänd
• EMC godkänd: e
• SAE J994

BBS-107 – Heavy duty – 107 dB  Artnr: 90107
BBS-102 – Heavy duty – 102 dB  Artnr: 99595

SJÄLVJUSTERANDE

EGENSKAPER

• Alarmet justeras automatiskt till 5-10dB över omgivande ljudnivå
• Multifrekvent bredbandsljud
• Enkelt att lokalisera ljudet
• Ljud avgränsat till ”farliga zonen”
• Eliminerar onödigt ljudbuller
• Måttbild CC 153 mm
• Dimensioner 172 x 79 x 95mm

ELFÖRSÖRJNING

• Max 1 Ampere

HÅLLBARHET & STANDARD

• Vibrationstålig: 10G
• Driftstemperatur: -40° till +85°C
• CE godkänd
• SAE J994

SA-BBS-107 – Självjusterande heavy duty – 87-107 dB  Artnr: 99796

 

Vill du veta mer om våra backvarningssystem?

Kontakta Mats eller Dan som gärna svarar på dina frågor!
Du når Mats på 0474-553 52 eller Dan på 0474-553 53

Böksholmsvägen 9. 363 41 Braås
Telefon: +46 (0)474 – 553 50.
E-post: info@bravision.se