BACKSENSE® RADAR:
säkerhet för stora fordon i tuffa miljöer

Stora fordon med tunga arbetsuppgifter skapar också stora risker.

Stora fordon har dålig sikt och större döda vinklar, just p g a sin storlek. Sikten blir inte bättre av att dessa fordon ofta jobbar i trånga, smutsiga och mörka miljöer.

•  Backsense® Radar kombinerar beprövad radarteknologi med avancerade IT-lösningar. Systemet klarar att varna för människor, andra fordon och föremål i ditt fordons döda vinklar – också när förhållandena är som sämst.

•  Utrustningen klarar smuts, vatten, snö och kraftigt regn (medan vanliga sensorer slutar fungera i smutsig miljö).

•  Sensorerna har en räckvidd på 30 meter.
Vanliga sensorer klarar bara 2-3 meter.
Med en enkel programmering anger du hur långt bakåt
du vill att systemet ska reagera. Dessutom är är sensorernas bevakningsområde uppdelat i olika zoner. Du bestämmer i vilka zoner systemet ska reagera – och hur.

• Systemet kan varna med både ljus och/eller ljud.

Artikelnummer:

96020 Backradar 3-30 m, programmerat
96023 Backradar 3 m
96024 Backradar 4,5 m
96026 Backradar 6 m

Brigade backradar

Vill du veta mer om radarsystemen?

Kontakta Mats eller Dan som gärna svarar på dina frågor!
Du når Mats på 0474-553 52 eller Dan på 0474-553 53

Böksholmsvägen 9. 363 41 Braås
Telefon: +46 (0)474 – 553 50.
E-post: info@bravision.se