Ultrasonic Sensorsystem

Att minska döda vinklar och förbättra förarens sikt är avgörande i alla typer av trafik. Våra ultraljudssensorer minimerar såväl fordonsskador som kollisioner med fotgängare, cyklister och andra objekt. Perfekt för fordon som arbetar i begränsade utrymmen eller vid manövrering i låg hastighet. Systemet varnar föraren för hinder i närheten, oavsett om de rör sig eller är stationära.

Vårt sortiment av ultraljudssensorer inkluderar: Backscan®, Frontscan®, Sidescan®, Cornerscan® och Stepscan®.

Fördelar med systemet:
• Skapar lugn för föraren
• Bättre skydd för fotgängare, cyklister och de som arbetar nära fordonet
• Minimerar skador på fordon, egendom och andra föremål

I ett fordon med döda vinklar ökar risken för påkörningsolyckor. Särskilt utsatta är givetvis oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare.

Ultrasonic backscan

Backscan®

4 sensorsystem monterade på baksidan av fordonet som ett ovärderligt hjälpmedel för säker backning.

  •  Under- eller yt-monterad installation
  • Systemet aktiveras med backväxeln
Ultrasonic sidescan

Sidescan®

4 sensorsystem monterade på sidan av fordonet. Särskilt relevant för närliggande döda vinklar, där cyklister eller fotgängare annars kan förbli oupptäckta.

  • Under- eller yt-monterad installation
  • Systemet kan aktiveras under angiven hastighet och/eller av indikator
  • Valfritt externt tal-larm med varning för svängning
  • Intelligent ljudavstängningsfunktion (mute)
Ultrasonic frontscan

Frontscan®

4 sensorsystem monterade på fordonets framsida. Särskilt relevant för döda vinklar fram på höga hytter där låga föremål eller fotgängare annars kan undgå upptäckt.

  • Systemet kan aktiveras under angiven hastighet
Ultrasonic cornerscan

Cornerscan™

3 sensorsystem monterade på fordonshyttens yttersta hörn för att hitta föremål i döda vinklar i framsidans närområde. Minimerar risken för skador på fordonet under manövrering och vid svängning under backning.

Ultrasonic stepscan

Stepscan™

2 sensorsystem monterade på närliggande hyttsteg. Minimerar risken för skador på fordonet när du svänger medan du backar.

NYHET! Sidescan Predict

Sidescan®Predict är nästa generations sidodetektionssensorsystem, designat för att undvika kollisioner mellan fordon, föremål och utsatta trafikanter.

Med hjälp av ultraljudsteknik förutser detta intelligenta system om en kollision sannolikt kommer att inträffa. Genom att analysera data som hastighet, riktning och acceleration för både fordonet och detekterade objekt, och skilja mellan statiska och rörliga objekt, bedömer Sidescan®Predict-algoritmen risken och beräknar sannolikheten för en kollision.

Sidescan®Predict uppmärksammar omedelbart föraren på potentiella faror via ett flerstegs visuellt och akustiskt varningssystem i hytten, beroende på hur allvarlig situationen är – vilket minimerar antalet ljudvarningar och minimerar falsklarm.

Vill du veta mer om Ultrasonic Sensorsystem?

Kontakta Mats eller Dan som gärna svarar på dina frågor!
Du når Mats på 0474-553 52 eller Dan på 0474-553 53

Böksholmsvägen 9. 363 41 Braås
Telefon: +46 (0)474 – 553 50.
E-post: info@bravision.se