Ultrasonic Sensorsystem

  •  

Att minska döda vinklar och förbättra förarens sikt är avgörande i alla typer av trafik. Våra ultraljudssensorer minimerar såväl fordonsskador som kollisioner med fotgängare, cyklister och andra objekt. Perfekt för fordon som arbetar i begränsade utrymmen eller vid manövrering i låg hastighet. Systemet varnar föraren för hinder i närheten, oavsett om de rör sig eller är stationära.

Vårt sortiment av ultraljudssensorer inkluderar: Backscan®, Frontscan®, Sidescan®, Cornerscan® och Stepscan®.

Fördelar med systemet:
• Skapar lugn för föraren
• Bättre skydd för fotgängare, cyklister och de som arbetar nära fordonet
• Minimerar skador på fordon, egendom och andra föremål

I ett fordon med döda vinklar ökar risken för påkörningsolyckor. Särskilt utsatta är givetvis oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare.

Ultrasonic Sensorsystem

Ultrasonic backscan

Backscan®

4 sensorsystem monterade på baksidan av fordonet som ett ovärderligt hjälpmedel för säker backning.

  •  Under- eller yt-monterad installation
  • Systemet aktiveras med backväxeln

 

Ultrasonic sidescan

Sidescan®

4 sensorsystem monterade på sidan av fordonet. Särskilt relevant för närliggande döda vinklar, där cyklister eller fotgängare annars kan förbli oupptäckta.

  • Under- eller yt-monterad installation
  • Systemet kan aktiveras under angiven hastighet och/eller av indikator
  • Valfritt externt tal-larm med varning för svängning
  • Intelligent ljudavstängningsfunktion (mute)

 

 

Ultrasonic frontscan

Frontscan®

4 sensorsystem monterade på fordonets framsida. Särskilt relevant för döda vinklar fram på höga hytter där låga föremål eller fotgängare annars kan undgå upptäckt.

  • Systemet kan aktiveras under angiven hastighet

 

Ultrasonic cornerscan


Cornerscan™

3 sensorsystem monterade på fordonshyttens yttersta hörn för att hitta föremål i döda vinklar i framsidans närområde. Minimerar risken för skador på fordonet under manövrering och vid svängning under backning.

 

Ultrasonic stepscan

Stepscan™

2 sensorsystem monterade på närliggande hyttsteg. Minimerar risken för skador på fordonet när du svänger medan du backar.

 

Vill du veta mer om scanningsystem?

Kontakta Mats eller Dan som gärna svarar på dina frågor!
Du Mats på 0474-553 52 eller Dan på 0474-553 53

VILL DU BLI KONTAKTAD GÄLLANDE VÅRA SCANNINGSYSTEM?

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer någon av oss!