Backvarningssystem

Backvarningssystem White Sound White sound-alarm är de säkraste i världen för backande fordon. Ändå orsakar de inte oljud och irriterande störningar: Det vita ljudet hörs klart och tydligt inom fordonets riskzon, även om du bär hörlurar eller hörselskydd. Utanför riskzonen dör ljudet snabbt bort – omgivningen slipper irriterande beep-ljud och gatumiljön blir tystare och trevligare. […]

Ultrasonic Sensorsystem

Ultrasonic Sensorsystem Att minska döda vinklar och förbättra förarens sikt är avgörande i alla typer av trafik. Våra ultraljudssensorer minimerar såväl fordonsskador som kollisioner med fotgängare, cyklister och andra objekt. Perfekt för fordon som arbetar i begränsade utrymmen eller vid manövrering i låg hastighet. Systemet varnar föraren för hinder i närheten, oavsett om de rör […]

Radar

BACKSENSE® RADAR: säkerhet för stora fordon i tuffa miljöer Stora fordon med tunga arbetsuppgifter skapar också stora risker. Stora fordon har dålig sikt och större döda vinklar, just p g a sin storlek. Sikten blir inte bättre av att dessa fordon ofta jobbar i trånga, smutsiga och mörka miljöer. •  Backsense® Radar kombinerar beprövad radarteknologi med avancerade IT-lösningar. […]

ADAS

Ett steg före den mänskliga faktorn med ADAS Att tappa koncentrationen i någon sekund. Att titta bort ett ögonblick och inte se faran i tid. Att missa en viktig vägskylt. Allt detta är lätt hänt och mycket mänskligt. Men, det är ingen tröst om resultatet blir en olycka. ADAS står för Advanced Driver Assistance Systems […]

Böksholmsvägen 9. 363 41 Braås
Telefon: +46 (0)474 – 553 50.
E-post: info@bravision.se