Varningssystem

Genom att kombinera olika varningsystemen med invändiga och utvändiga signaler tex ljus-, ljudsignaler så blir både cyklister, fotgängare och fordonets chaufför uppmärksamma på vad som sker kring fordonet och olyckor kan undvikas!